moto bike tours germany

Termine 2018

Motorradreise:

Tour 1:    Moskau – Sankt Petersburg   (31.5.2018 – 9.6.2018;  26.7.2018 – 4.8.2018)

Tour 2:    Goldener Ring     (17.5.2018 – 27.5.2018;  13.9.2018 – 23.9.2018)

Tour 3:    Wildes Sibirien / Altai      (16.6.2018 – 25.6.2018;  14.7.2018 – 23.7. 2018)

Tour 4:    Endurotour Ukok / Sibirien      (18.8.2018 – 28.8.2018)

Tour 5:    Facettenreiches Sibirien      (19.5.2018 – 29.5.2018)

Tour 6:    Terra Mongolei      (2.9.2018 – 17.9.2018)