moto bike tours germany

Termine 2018/ 2019

Motorradreise:

Tour 1:    Moskau – Sankt Petersburg   (31.5.2018 – 9.6.2018;  26.7.2018 – 4.8.2018)

Tour 2:    Goldener Ring     (17.5.2018 – 27.5.2018;  13.9.2018 – 23.9.2018)

Tour 3:    Wildes Sibirien / Altai      (16.6.2018 – 25.6.2018;  14.7.2018 – 23.7. 2018)  (22.6.2019 – 1.7.2019;  6.7.2019 – 15.7.2019)

Tour 4:    Endurotour Ukok / Sibirien      (18.8.2018 – 28.8.2018)  (3.8.2019 – 13.8.2019)

Tour 5:    Facettenreiches Sibirien      (19.5.2018 – 29.5.2018)  (8.6.2019 – 17.6.2019)

Tour 6:    Terra Mongolei      (2.9.2018 – 17.9.2018)  ( 24.8.2019 – 8.9.2019)

Tour 7:    Kasachstan, Kirgisistan   (18.5.2019 – 28.5.2019)