moto bike tours germany

Termine 2020 / 2021

Tour 1:  Osteuropa – 7 Ländertour     21.5.2020 – 6.6.2020 / 22.5.2021 – 7.6.2021  neu

Tour 2:    Facettenreiches Sibirien      22.5.2020 – 31.5.2020

Tour 3:    Wildes Sibirien / Altai    12.6.2020 -21.6.2020;    7.8.2020 – 16.8.2020  Top!!!

Tour 4:    Baikalsee      3.7.2020 – 13.7.2020  neu  ausgebucht

Tour 5:    Endurotour Ukok Sibirien  21.8.2020 -31.8.2020

Tour 6:    Sibirien und Mongolei        21.8.2020 – 5.9.2020 Top!!!

Tour 7:    Kasachstan & Kirgistan     19.9.2020 – 29.9.2020;  1.5.2020 – 11.5.2020

Tour 8:    Goldener Ring   

Tour 9:    Moskau – Sankt Petersburg – Moskau  

Tour 10:    Transsibirien  von Moskau nach Wladiwostok    neu