moto bike tours germany

Termine 2019

Tour 1:    Goldener Ring    1.5.2019 -11.5.2019;  2.8.2019 – 12.8.2019

Tour 2:    Moskau – Sankt Petersburg – Moskau     15.5.2019 – 25.5.2019;  31.8.2019 – 10.9.2019

Tour 3:    Kasachstan & Kirgistan     17.5.2019 – 27.5-2019

Tour 4:    Facettenreiches Sibirien      7.6.2019 – 16.6.2019

Tour 5:    Wildes Sibirien / Altai     17.6.2019 – 26.6.2019;  20.7.2019 – 29.7.2019   Top!!!

Tour 6:    Baikalsee     1.7.2019 – 11.7.2019  neu

Tour 7:    Endurotour Ukok Sibirien     3.8.2019 – 13.8.2019

Tour 8:    Terra Mongolei       24.8.2019 – 8.9.2019

Tour 9:    Transsibirien  von Moskau nach Wladiwostok   6.7.2019 – 31.7.2019 neu